Zebranie ZPKP

Zebranie Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich odbędzie się w poniedziałek 2 marca o godzinie 7:30pm w Clubie Wisła przy 73 Main Str. w Garfield NJ

Na zebraniu zostana podsumowane najwazniejsze wydarzenia z ostatnich tygodni tj. Bal Zlota 11 ZPKP oraz turniej halowy o Memorial Kazimierza Gorskiego.

Zapraszamy  !