Zebranie ZPKP

Zebranie Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia o godzinie 7:30pm w Clubie Wisła przy 73 Main Str. w Garfield NJ

Zapraszmy członków Związku, przedstawicieli klubów polonijnych oraz zainteresowane osoby do wzięcia udziału w zebraniu.