Piotr Gołąbek ponownie Prezesem ZPKP

W sobotni wieczór odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich w Klubie Wisła w Garfield. Prezes Związku Piotr Gołąbek przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku działalności całego związku pod jego kierownictwem podziękował całemu zarządowi jak i wszystkim członkom za wykonaną prace w ostatniej kadencji.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Dariusz Wesołowski przyjął sprawozdanie finansowe od skarbnika Łukasza Hausnera tym samym komisja rewizyjna udzieliła absolutorium odchodzącemu zarządowi. Następnie przystąpiono do wyboru prezesa i zarząd ZPKP-PASA na rok 2024/2025. Nowy-stary zarząd na rok 2024/2025 został wybrany przez aklamację, zarząd praktycznie pozostał w niezmienionym składzie. Prezesem na następny rok pozostał Piotr Gołąbek wice prezesami Wojciech Ziębowicz, Artur Kurasiewicz i John Kondratowicz. Skarbnikiem Łukasz Hausner, kierownikiem do spraw imprez sportowych Mieczysław Panek, kierownikiem d/s imprez Bożenna Żelazowski a sekretarką Izabela Tluchowska.

Piotr Gołąbek funkcje prezesa Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich pełni nieprzerwalnie od 2019 roku, Wojciech Ziębowicz (jeden z założycieli Związku) jest od 35 lat i tyle samo lat pełni funkcje wice prezesa, Artur Kurasiewicz od 5-cu lat jest wice prezesem a John Kondratowicz wice prezesem jest od lat dwóch.

Życzymy całemu zarządowi owocnej pracy w Jubileuszowym roku 35-lecia założenia.